ZAŠTO JE OSNAŽIVANJE ODNOSA
RODITELJ-DIJETE VAŽNO?

Povezanost između roditelja i djeteta važno je jer mi kao ljudi općenito, dopuštamo utjecaj druge osobe nad nama tek kada se osjetimo sigurno, povezano i kada imamo razvijenu značajnu bliskost. To se naročito odnosi na rani razvoj i djecu. U takvim uvjetima djeca nemaju  razloga pružati otpor, najpovoljnije uče i svoju energiju koriste za kreativni razvoj. Kada se ta energija „rasipa“ i troši na borbe moći, prepirke i zaštitu od straha (koje naše nesvjesne reakcije u djeci često bude), ne preostaje je mnogo za emocionalno obogaćivanje. Dake, suradnja djece ovisi o izgrađenosti odnosa i našoj povezanosti s njima.  Zbog toga je zdrav, blizak odnos između roditelja i djeteta od neprocjenjive važnosti za daljnji smjer djetetovog razvoja.

U individualnom savjetodavnom radu nastojim pomoći shvatiti roditeljima razumjeti kako dijete funkconira, shvatiti njegove prirodne potrebe i što je to što dovodi do katkad do sukoba ili nepoželjnih obrazaca ponašanja i na koji način mogu utjecati na njihovu promjenu.

kroz povezanost do suradnje djeteta

Jedna od važnih vještina potrebnih za što uspješnije savladavanje odgojnih izazova je vještina vođenja. Ona podrazumijeva da roditelj ili neka druga djetetu bliska osoba ostvaruje utjecaj nad djetetom. Pravo i zrelo vodstvo ne sastoji se od toga da naređujemo djetetu kako bismo postigli vlastite ciljeve. Takva vrsta motivacije nametnuta je izvana i izaziva otpor djeteta, te posljedično narušava odnos, bliskost i povjerenje te  rezultira međusobnim udaljavanjem djeteta i odraslog. U takvom ozračju, nemoguće je da dijete bude motivirano i ima iskrenu želju za suradnjom. S druge strane, ono što razvija unutarnju motivaciju djeteta za suradnjom, odnosno prihvaćanje utjecaja drruge osobe je uspostavljen kvalitetan odnos i emocionalna povezanost s tom osobom. Dakle, djeca bolje surađuju s nama ako se osjećaju povezano s nama.