ŠTO DONOSI ISTRAŽIVANJE VLASTITOG EMOCIONALNOG SVIJETA?

Otkrivanje na koje sve načine stvaramo svoj doživljaj svijeta i osviještavanje vlastitih unutarnjih konflikata donosi vodi do otkrivanja vlastite autentičnosti, kao i slobode mogućnosti za nova, konstruktivnija uvjerenja, odluke i ponašanja. Prorađivanje vlastitih konflikata nam ostavlja puno više energije da vodimo ispunjeniji život, odnosno kreativno razvijamo svoje potencijale, a i posljedično time smanjujemo prenošenje disfunkcionalnih obrazaca na djecu.