ZAŠTO JE EMOCIONALNI RAZVOJ
DJECE VAŽAN?

Mnoga su istraživanja pokazala da emocionalna inteligencija osim u psihičkom zdravlju, igra značajnu ulogu u akademskom uspjehu i profesionalnom razvoju. Djeca s višim stupnjem razvijenosti EI, koja vremenom postanu odrasli, zadovoljna su sobom i vlastitim životom, te pokazuju bolje funkcioniranje u mnogim sferama života. Zašto je tome tako? Zadovoljni ljudi sposobni su uspostavljati i održavati bliske odnose i vole ono što rade. Osobe koje poznaju sebe i razumiju svoj emocionalni svijet, imaju bolji uvid u to na koji način njihove misli i emocije utječu na njihove postupke i odabire. Takve osobe sklonije su preuzimanju odgovornosti za svoje odabire nasuprot davanja moći vanjskim okolnostima za utjecaj na njihov život. Ta svjesnost otvara prostor za upravljanje vlastitim reakcijama. Pored toga, razumijevanje vlastitih i tuđih emocija i kontrola vlastitih impulsa povećava sposobnost rješavanja konflikata i pridonosi suradnji s drugim ljudima.

Zbog toga je od ključne važnosti djecu naučiti emocionalnim i socijalnim vještinama no većina odraslih osoba treba dodatno znanje i vodstvo kako to postići.