"OSVIJEŠTENA IGRA"

NEDIREKTIVNA TERAPIJA IGROM

Naša prisutnost je ono što je djeci potrebno. Ako jednostavno svjedočimo djetetovim osjećajima, dopuštajući mu da prihvati što doživljava i ne pokušavajući mu odvratiti pažnju ili ga nagovoriti da krene dalje, podučavamo ga umijeću samopromišljanja. Shefali Tsabary

ŠTO JE
"OSVIJEŠTENA IGRA"?

Glavna ideja ovog pristupa je ostvarivanje potpune prisutnosti s djetetovim trenutnim iskustvom. Što to znači? To podrazumijeva da odrasla osoba biva prisutna za dijete, njegove emocije i iskustvo onakvim kakvi jesu, ne pokušavajući promijeniti ih, pri čemu mu pomažu terapeutske vještine samopromatranja. One uključuju svjesnost vlastitih misli i osjećaja, te suzdržavanje od tzv.projiciranja (prebacivanja) istih pri interakciji s djetetom. Pored toga, naglasak je na praćenju potreba u pozadini djetetovog ponašanja.

ZAŠTO JE OVA IGRA DRUGAČIJA OD OBIČNE?

Vrlo je izazovno ostati nepristran pri interakciji s djetetom, zbog čega nerijetko igra u svojem nerafiniranom obliku obojanom slobodom i kreativnošću može posredstvom odraslih skliznuti u poučavanje, procjenjivanje, kritiziranje, moraliziranje, kontroliranje.

Kada djeca imaju priliku i mogućnost izraziti svoje želje, impulse, brige i napetost u posebnom okruženju, te se osjećaju prihvaćeno i shvaćeno, manje su šanse da guraju granice u drugom okruženju. (Van Fleet, 2010)

GLAVNI CILJEVI
"OSVIJEŠTENE IGRE" :

•  prepoznati potrebe djeteta i zadovoljiti ih

•  omogućiti sigurno prorađivanje emocija djeteta

•  poticati i razvijati pozitivnu sliku o sebi

•  osnažiti i proširiti kapacitet djeteta za: toleranciju frustracije,
samoregulaciju,
 samostalno rješavanje problema

•  utjecanje na psihološku otpornost djeteta

 

 

kako se postiže
potpuna prisutnost
u igri?

•  empatičkim reflektiranjem emocija, ponašanja i misli djeteta

•  empatičkim slušanjem

•  praćenjem emocionalnih potreba djeteta iz trenutka u trenutak

• svjesnošću o vlastitoj i djetetovoj neverbalnoj komunikaciji

•  uživljavanjem u aktivnosti, igre i uloge koje dijete odabere

•  odsutnošću procjenjivanja, educiranja, moraliziranja

•  izostankom nametanja vlastitih potreba i emocionalno misaonih sadržaja