"SMANJI BRIGU KROZ IGRU"

-radionice za poticanje i osnaživanje
emocionalnog razvoja djece

ČEMU DOPRINOSE I KOJI SU CILJEVI?

  •  prepoznavanje i imenovanje emocija

    •  poticanje empatije i brige za sebe i druge

    •  jačanje psihološke otpornosti

    •  prevencija emocionalnih i ponašajnih teškoća

   •  jačanje emocionalne regulacije i samokontrole

    •  izražavanje emocija na prihvatljiv način

   •  osnaživanje samopouzdanja i samopoštovanja

    •  učenje strategijama nenasilnog rješavanja sukoba

     •  mogućnost primjene naučenih alata u svakodnevnom životu

METODE I NAČIN RADA

•  individualni pristup
-rad u malim vršnjačkim  
skupinama (2-4 djece)

  •  primjena nedirektivnih vještina iz Terapije igrom; empatičko reflektiranje, ohrabrivanje, postavljanje granica

  •  korištenje elemenata, sadržaja, aktivnosti i igara iz
Kućice Smirilice

•  raznolikost sadržaja i 
kreativnih tehnika;
rad u pijesku, simbolička igra,
 korištenje lutke, dramatizacija, ples i pokret,
glazbeni izričaj,
kreativni likovni mediji, relaksacijske tehnike,
vođene fantazije,
terapeutske priče i bajke

•  povratne informacije i psihoedukativni materijali za roditelje

ZAŠTO SUDJELOVATI?

Sve više istraživanja ukazuje na pozitivnu korelaciju između akademske uspješnosti i socioemocionalne razvijenosti osobe. 

Pored toga, povećava se broj djece koja imaju emocionalne, kao i ponašajne teškoće što je posljedica smanjenih sposobnosti emocionalne pismenosti.

ZA KOJU DOB SU RADIONICE?

• djeca 3-10 godina