"OSVJEŠTENA IGRA"

-igra s punom pažnjom usmjerenom na dijete

Naša prisutnost je ono što je djeci potrebno. Ako jednostavno svjedočimo djetetovim osjećajima, dopuštajući mu da prihvati što doživljava i ne pokušavajući mu odvratiti pažnju ili ga nagovoriti da krene dalje, podučavamo ga umijeću samopromišljanja. Shefali Tsabary

ŠTO JE
"OSVJEŠTENA IGRA"?

Glavna ideja ovog pristupa je ostvarivanje potpune prisutnosti s djetetovim trenutnim iskustvom. Što to znači? To podrazumijeva da odrasla osoba biva prisutna za dijete, njegove emocije i iskustvo onakvim kakvi jesu, ne pokušavajući promijeniti ih, pri čemu mu pomažu terapeutske vještine samopromatranja. One uključuju svjesnost vlastitih misli i osjećaja, te suzdržavanje od tzv.projiciranja (prebacivanja) istih pri interakciji s djetetom. Pored toga, naglasak je na praćenju potreba u pozadini djetetovog ponašanja.

ZAŠTO JE OVA IGRA DRUGAČIJA OD OBIČNE?

Vrlo je izazovno ostati nepristran pri interakciji s djetetom, zbog čega nerijetko igra u svojem nerafiniranom obliku obojanom slobodom i kreativnošću može posredstvom odraslih skliznuti u poučavanje, procjenjivanje, kritiziranje, moraliziranje, kontroliranje.

Kada djeca imaju priliku i mogućnost izraziti svoje želje, impulse, brige i napetost u posebnom okruženju, te se osjećaju prihvaćeno i shvaćeno, manje su šanse da guraju granice u drugom okruženju. (Van Fleet, 2010)

GLAVNI CILJEVI
"OSVJEŠTENE IGRE" :

•  prepoznati potrebe djeteta i zadovoljiti ih

•  omogućiti sigurno prorađivanje emocija djeteta

•  poticati i razvijati pozitivnu sliku o sebi

•  osnažiti i proširiti kapacitet djeteta za: toleranciju frustracije,
samoregulaciju,
 samostalno rješavanje problema

•  utjecanje na psihološku otpornost djeteta

 

 

kako se postiže
potpuna prisutnost
u igri?

•  empatičkim reflektiranjem emocija, ponašanja i misli djeteta

•  empatičkim slušanjem

•  praćenjem emocionalnih potreba djeteta iz trenutka u trenutak

• svjesnošću o vlastitoj i djetetovoj neverbalnoj komunikaciji

•  uživljavanjem u aktivnosti, igre i uloge koje dijete odabere

•  odsutnošću procjenjivanja, educiranja, moraliziranja

•  izostankom nametanja vlastitih potreba i emocionalno misaonih sadržaja

"SMANJI BRIGU KROZ IGRU"

-radionice za poticanje i osnaživanje
emocionalnog razvoja djece

ČEMU DOPRINOSE I KOJI SU CILJEVI?

  •  prepoznavanje i imenovanje emocija

    •  poticanje empatije i brige za sebe i druge

    •  jačanje psihološke otpornosti

    •  prevencija emocionalnih i ponašajnih teškoća

   •  jačanje emocionalne regulacije i samokontrole

    •  izražavanje emocija na prihvatljiv način

   •  osnaživanje samopouzdanja i samopoštovanja

    •  učenje strategijama nenasilnog rješavanja sukoba

     •  mogućnost primjene naučenih alata u svakodnevnom životu

METODE I NAČIN RADA

•  individualni pristup
-rad u malim vršnjačkim  
skupinama (2-4 djece)

  •  primjena nedirektivnih vještina iz Terapije igrom; empatičko reflektiranje, ohrabrivanje, postavljanje granica

  •  korištenje elemenata, sadržaja, aktivnosti i igara iz
Kućice Smirilice

•  raznolikost sadržaja i 
kreativnih tehnika;
rad u pijesku, simbolička igra,
 korištenje lutke, dramatizacija, ples i pokret,
glazbeni izričaj,
kreativni likovni mediji, relaksacijske tehnike,
vođene fantazije,
terapeutske priče i bajke

•  povratne informacije i psihoedukativni materijali za roditelje

ZAŠTO SUDJELOVATI?

Sve više istraživanja ukazuje na pozitivnu korelaciju između akademske uspješnosti i socioemocionalne razvijenosti osobe. 

Pored toga, povećava se broj djece koja imaju emocionalne, kao i ponašajne teškoće što je posljedica smanjenih sposobnosti emocionalne pismenosti.

ZA KOJU DOB SU RADIONICE?

• djeca 3-10 godina

PSIHOTERAPIJSKO SAVJETOVANJE

-individualna psihoterapija za odrasle

Otkrivanje na koje sve načine stvaramo svoj doživljaj svijeta i osvještavanje vlastitih unutarnjih konflikata donosi vodi do otkrivanja vlastite autentičnosti, kao i slobode mogućnosti za nova, konstruktivnija uvjerenja, odluke i ponašanja. Prorađivanje vlastitih konflikata nam ostavlja puno više energije da vodimo ispunjeniji život, odnosno kreativno razvijamo svoje potencijale.